cameleon תנאי שימוש

תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר האינטרנט קמיליון CAMELEON

כללי :
• אתר קמיליון CAMELEON הינו אתר ברשת האינטרנט, המהווה חנות וירטואלית לרכישת ביגוד, כיסויי ראש ואביזרים על ידי ציבור הגולשות ברשת האינטרנט.
• החברה – חברת קמיליון ויימן בע”מ ח.פ. 513811513 .
• לצורך תקנון זה, “משתמש” – כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע פעולות באמצעות האתר, הכל בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים בתקנון.
• כל המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או החברה ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
• השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
• הגלישה באתר ו/או הרשמתך כמנויה, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
• החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולשת לשירות אם הפרה את תנאי התקנון.
• רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
• תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר.
• החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות סל קניות נטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה.
• החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת.
• אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות כולל פגיעה בזכויות יוצרים.
• בכוונת החברה כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת החברה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
• האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
• כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות
• האתר מאפשר בחירת ורכישת פריטים מבין הפריטים המופיעים באתר, באופן קל, נח ומהיר.
• האתר מאפשר רכישה כלקוחה רשומה וכלקוחה אורחת.
• רכישת מוצרים תתבצע על ידי לקוחה רשומה באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים באופן תקין ונכון מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה. החברה לא תעשה בפרטי הלקוחה כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש ורכישה אלה.
• על מנת לבצע רכישה באתר, תתבקש המשתמשת לבחור סיסמא, וכן להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: “ביצוע ההזמנה”). לתשומת הלב, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית.
• במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחוייב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
• הזמנה כאורחת – קיימת אפשרות ללקוחה לבצע הזמנה באתר ללא הרשמה .
• החברה משתדלת לעשות כמיטב יכולתה להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר של המוצרים המוצגות באתר, עם זאת, מוסכם ומובהר כי התמונות הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה.
• החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר, כולל מידות , צבעים, הדפסים וכד’ אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
• כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע״מ לצרכן הפרטי ואינם כוללים מע”מ ללקוחות הסיטונאיים אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח, אלא אם כן מוצג במפורש מבצע של משלוח חינם.
• החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים, תעריפי ואפשרויות המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחירים התקפים ביחס להזמנה שבוצעה הינם המחירים המוצגים בעת השלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי/אמצעי התשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
• לתשומת הלב, החברה רשאית לעדכן את דף הפריט מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי, להוסיף צבעים ו/או מידות וכן לעדכן ו/או לשנות את מחיר הפריט מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.
• החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הפריטים שתמונותיהם מופיעות באתר.
• החברה מציעה באתר מבצעים, הטבות והנחות ורשאית בכל עת להפסיק או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.
• הזמנה תחשב כמאושרת סופית כאשר הפריט קיים במלאי ונתקבל תשלום או אישור מחברת האשראי על ביצוע החיוב.
• במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי – יקבל הלקוח הודעה מתאימה.
• במקרה שפריט אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה החברה רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באמצעות דואר אלקטרוני ו/או בהודעה טלפונית. במקרה כאמור, לא תהיה למשתמשת טענה כלשהי כנגד החברה.
• ההזמנה המבוצעת תרשם במחשבי קמיליון וניתן יהיה לראותה ולעקוב אחר הטיפול בה בקישור “החשבון שלי” (ללקוחה רשומה) שבאתר. כמו כן יישלח אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 48 שעות מסיום ביצוע עסקת הרכישה על ידי המשתמש באתר.
• לאחר שהוזנו פרטי התשלום בדף התשלום, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.
• בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוור פרסומי, קבלת הטבות, מבצעים וכד’. במידה והלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל.
• הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון אחד לכל לקוחה. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.

ביטול או שינוי עסקה ע”י הלקוחה ואופן החזרת המוצרים
• האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: החוק).
• בידי המזמינה (ולא הנמענת) לבטל את ההזמנה שנעשתה.
• ביטול ההזמנה לפני שליחת המוצר ללקוחה לא יגרור חיוב נוסף, מעבר לקבוע בחוק, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.
• ביטול עסקה : לקוחה שבחרה לבטל את העסקה תשלח את הפריט חזרה לחברה בדואר רשום על חשבונה.
לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי לפי הקבוע בחוק. הזיכוי יינתן בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו ובדיוק כפי שנשלח ללקוחה. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי).
• טעות באספקת המוצר : במקרה שהלקוחה לא קיבלה את המוצר שהזמינה, עליה לשלוח את המוצר לחברה על חשבונה. כאשר המוצר יגיע לחברה ותאומת הטעות – המוצר הנכון ישלח ללקוחה על חשבון החברה והיא תזוכה בדמי המשלוח ששילמה.
• החלפת מוצר : לקוחה שבחרה להחליף את המוצר שקיבלה תשלח את הפריט חזרה לחברה בדואר רשום על חשבונה.
לאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, המוצר יוחלף במוצר החדש שנבחר ע”י הלקוחה וישלח ללקוחה בתוספת דמי משלוח כהזמנה רגילה. החלפת מוצר תתאפשר בתנאי שהפריט יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק – ועם התווית עליו ובדיוק כפי שנשלח ללקוחה. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, ההחלפה לא תבוצע והמוצר ישלח ללקוחה חזרה בתוספת דמי המשלוח.
החלפת מוצר תתאפשר רק במוצר בעל ערך שווה או יקר יותר מהמוצר המוחלף. לא ינתן זיכוי הפרש מחיר בין מוצרים מוחלפים.
לא ניתן להחזיר פריטים לחנויות הרשת אלא למחסן הראשי בלבד לכתובת : ת.ד. 39 מעלות.
• החברה היא בעלת שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב הסחורה שמוחזרה.
• לא יינתן זיכוי כספי בגין פריטים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
• לא ניתן להחזיר או להחליף פריטי SALE או מבצעים.
• החזר כספי מותנה בכך שעלות המוצר מעל 50 ש”ח.
• מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח , וזאת במידה והמוצר כבר נשלח ללקוח.
• בהנחיית משרד הבריאות: גרביים וגרביונים, וחלקים תחתונים של הלבשה תחתונה או בגדי ים – אינם ניתנים להחזרה ו/או להחלפה. לא יוחלפו גם פריטים השייכים למחלקת בייסיק.

אספקה ומשלוחים
• אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות או באמצעות איסוף עצמי מהסניף הנבחר ע”י לקוח.
• הפריטים ישלחו אלייך בתוך 2 ימי עסקים ממחרת ליום אישור ההזמנה.
• ימי עסקים הינם ימי חול, ראשון עד חמישי, ואינם כוללים שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.
• סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת הפריטים שבחרה הלקוחה לרכוש ובדרך המשלוח הנבחרת וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
• במשלוחים ישירים עד לביתך, החבילה אמורה אלייך עד 7 ימי עסקים. במידה ובחרת במשלוח ישיר לביתך, יבוצע תיאום מראש, טרם מסירת ההזמנה. החברה מתחייבת לארוז ולהוציא למשלוח את ההזמנות תוך יומיים ליעד המבוקש. ההזמנות ישלחו באמצעות חברת שליחים אשר מספקת לרוב חלקי הארץ תוך 7 ימי עסקים. במידה ומדובר על יישובים רחוקים – יישובי הערבה, אילת, יישובים מעבר לקו הירוק ויישובים ברמת הגולן – החברה לא תוכל להתחייב להגעה עד 7 ימי עסקים. במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.
• שירות צ’יטה בוקס- בהתאם לפריסת השירות של חברת צ’יטה משלוחים.
• החברה אינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.
• החברה רשאית לבטל הזמנה שלא ניתן לשלוח בערוצי המשלוח העומדים לרשותה .
• מבצעים או הטבות של משלוח חינם לא תקפים למשלוחים לחו”ל.

אחריות החברה
• החברה ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או לגולשת ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח ו/או נזק כלשהו שיגרמו מכל סיבה שהיא.
• במקרה שנפלה טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את החברה.
• תמונות הפריטים ותיאורם באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל.
• החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר .
• בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
• החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה.

זכויות יוצרים
• כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, הבדים, ההדפסים השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים, תאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.
• אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
• אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו ו/או לעשות כל שימוש מסחרי בלא לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה באם תינתן.
• אין היתר להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להעתיק ולהשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו’ב, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

אחריות, אבטחה ופרטיות
• החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה .
• אתר האינטרנט הינו אתר מאובטח בתעודת SSL , כך שהנתונים המוזנים למערכת על ידי לקוחות בעת ההרשמה ו/או הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים.
• רכישות בכרטיסי אשראי מבוצעות בדף יעודי מאובטח דרך חברת ‘קרדיט גארד’ או דרך פייפאל paypal.
• החברה עושה שימוש במידע שנמסר לה באתר החברה ע”י המשתמש אך ורק לצורך ביצוע אותה עסקה או מטלה, והמטלות הנגזרות ממנה.
• החברה אינה עושה כל שימוש שהוא בפרטי אמצעי התשלום שהזין המשתמש באתר החברה, אלא לביצוע התשלום, ואינה מעבירה אותם לכל צד ג’ כלשהוא, זולת לצורך ביצוע העסקה המבוקשת ע”י המשתמש.
• פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים במערכות החברה,
• החברה תעשה שימוש בכתובת הדוא”ל שנמסרה ע”י המשתמש ו/או בפרטים האחרים שנמסרו על ידו, לצורך משלוח דוא”ל חוזר ו/או תגובה לפניית המשתמש ולא למטרה אחרת ו/או לכל צד ג’ אחר.
• נרשמות שאינן מעוניינות לשימוש בפרטיהם ו/או שמעוניינות להסיר עצמן ממאגר המידע הרשום בבעלות חברה ו/או שמבקשות שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר, יודיעו על כך במייל באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור והחברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה.
• במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה או למי מטעמה, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
• החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומות באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה.
• החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות.

שירות לקוחות
• בכל שאלה ניתן לפנות לשירות הלקוחות שלנו במייל : Sales.cameleon@gmail.com תוך השארת טלפון לחזרה אלייך ואנו נחזור אלייך בהקדם.
• שירות הלקוחות של האתר מטפל אך ורק בנושאים הקשורים לאתר האינטרנט, לא יינתן מענה לפניות שאינן קשורות לאתר ישירות.

דין ושיפוט
• בכל מקרה של מחלוקת, הסמכות הבלעדית לדון בכל מחלוקת הנובע, במישרין או בעקיפין, מהוראות תקנון זה ו/או מהשימוש ו/או מרכישות באתר – תהא לבתי הדין הרבניים בארץ ישראל ולא לכל בית משפט או ערכאה שיפוטית אחרת.